Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.07.2021 r. Gabos Software podpisało kolejną umowę z Narodowym Instytutem Onkologii. W ramach realizacji projektu: „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” eksperci Gabos Software będą wspierać Narodowy  Instytut Onkologii w zakresie opracowania algorytmów NLP (ang. Natural Language Processing – przetwarzanie języka naturalnego) do analizy danych przekazywanych do Krajowego Rejestru Nowotworów i Polskiego Rejestru Onko-Hematoligicznego.

NLP to interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa. Jej nowatorskie zastosowanie w codziennej pracy polskich onkologów (lekarzy i pracowników rejestrów) ma nie tylko zaoszczędzić ich bezcenny czas (który będą mogli poświęcić pacjentom i nauce) ale również wydobyć wiedzę „ukrytą” w milionach notatek lekarskich i innych dokumentów tekstowych, do której nie było realnego dostępu bez wsparcia zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji.

Wartość umowy to blisko 1 mln złotych.