Asystent Gabos to innowacyjny system pełniący rolę komunikatora medycznego, podwyższa komfort pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym poprzez optymalizację procesu komunikacji pomiędzy personelem medycznym, administracyjnym i pacjentem.

Asystent Gabos

Najlepsza opieka nad chorymi

Asystent Gabos zapewnia jak najlepszą opiekę nad chorymi znajdującymi się na oddziale szpitalnym oraz podnosi ich komfort przebywania w jednostce medycznej. Stanowi komplementarny element oprogramowania HIS stosowanego obecnie w szpitalach. Jest dużym usprawnieniem dla lekarzy i obsługi medycznej w komunikacji z pacjentem i rejestracji zdarzeń zleconych.

Funkcjonalności

 • System zawiera oprogramowanie mobilne typu „asystent medyczny”
 • Oprogramowanie asystenta medycznego posiada funkcjonalność komunikatora dla personelu medycznego, służącego do komunikacji z pozostałym personelem i/lub z pacjentem
 • Możliwość lokalizowania osób i sprzętu oraz weryfikacja dostępności tych zasobów
 • Możliwość sterowania przepływem informacji i zadań do realizacji
 • Komunikacja jest możliwa w zadanym przedziale czasowym. Przedział ten jest związany z określonym pobytem na danym oddziale.
 • Komunikacja może być ograniczona do personelu powiązanego z daną hospitalizacją pacjenta
 • Możliwość przesyłania obrazów
 • Możliwość komunikacji z daną osobą, z określoną grupą użytkowników, ze wszystkimi osobami.
 • Możliwość przyjmowania zgód od pacjenta.
 • Możliwość automatycznego wysyłania powiadomień w określonym czasie..
 • Konfigurowalny zakres elementów formularzy udostępnianych pacjentowi
 • Możliwość wezwania poprzez rozesłanie komunikatu alarmowego do określonej grupy personelu lub „kaskadowo” do następnej osoby na liście w przypadku, gdy poprzednia osoba nie reaguje na wezwanie.
 • Zlecenia lekarskie i pielęgniarskie dla osoby lub grupy osób mogą być przekazywane z systemu HIS.
 • Oprogramowanie pozwala na przyporządkowanie pacjentowi przy przyjęciu plan opieki (czynności stałe) z możliwością dodawania zadań związanych ze zleceniami lekarskimi (prośby o przewiezienie pacjenta na badanie, o podanie leku itp.). Na bazie planów i zleceń każdy członek personelu otrzymuje plan zadań na dany dzień w określonej kolejności (z określonym czasem wykonania).
 • Oprogramowanie wspiera przygotowanie dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej: indywidualna karta opieki, raporty pielęgniarskie itp. (automatyczne przygotowanie dokumentacji i raportów np. na koniec dnia).
 • Integracja bezpośrednia oprogramowania z systemem HIS i systemami zewnętrznymi w zakresie przesyłania zleceń i odbioru wyników. Integracja ta realizowana jest z wykorzystaniem protokołu HL7.
 • Oprogramowanie wspiera przygotowanie pacjenta do przyjęcia/badania/zabiegu itp. przez przesyłanie pacjentowi przez oprogramowanie informacji przed zdarzeniem oraz daje pacjentowi możliwość konsultacji zdalnej z lekarzem po zdarzeniu (np. zgłaszanie pogorszenia się stanu, zadanie pytania lekarzowi itd.).
 • Na bazie integracji z systemem HIS i wewnętrznego generatora zadań powstaje wsad do elektronicznej dokumentacji medycznej, który eliminuje potrzebę ręcznego tworzenia raportów i realizacji planów opieki, jednocześnie dostarczając w sposób wizualny efekty procesu pielęgniarskiego z możliwością porównania stanu pacjenta przed przyjęciem i po wypisie.
 • Oprogramowanie ma możliwość ustalenia lokalizacji osób. Do precyzyjnego lokalizowania osób oprogramowanie wykorzystuje urządzenia typu beacon – urządzenia pasywne łączące się ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Beacony mogą być przyporządkowane do określonej strefy.
 • Możliwość automatycznej identyfikacji osoby przemieszczającej się po budynku z użyciem opasek.
 • Możliwość podziału placówki na strefy zamknięte i otwarte – personel przebywający w strefie zamkniętej nie otrzymuje komunikatów.
 • Lista zadań do wykonania może być automatycznie zawężona do strefy (np. sali), w której aktualnie przebywa dana osoba (w oparciu o automatyczną lokalizację).
 • Możliwość zbierania informacji od pacjenta na temat stanu jego zdrowia w trakcie jego pobytu (np. okresowa samodzielna ocena bólu, temperatura ciała itp.)
 • Oprogramowanie umożliwia zastosowanie klasyfikacji ICNP, dzięki czemu pozwala na ewidencję i monitorowanie obciążenia personelu pielęgniarskiego czynnościami i procedurami.
 • Możliwość zbierania danych z urządzeń zewnętrznych IoT (np. nadajników lokalizacyjnych w miejscach, w których korzystanie ze smartfonów nie jest możliwe, termometrów automatycznych)
 • Możliwość zarządzania infrastrukturą (np. zbieranie informacji o stopniu naładowania baterii w urządzeniu)

Asystent Gabos

Projekt Moscati

Produkt powstał na podstawie wyników projektu badawczo rozwojowego.  Zobacz więcej: https://gabos.com.pl/projekty-unijne/projekt-moscati/

Sprawdź

Innowacje Gabos Software

Ikona Wide Medical Solution Oferta

Wide Medical Solution

Wide Medical Solution

Stworzyliśmy system z myślą nie tylko o medycynie czy administracji ale również o pacjencie.

Projekt SKRYBA

Projekt SKRYBA

Innowacyjny system wspomagający tworzenie dokumentacji medycznej wykorzystujący sztuczną inteligencję

Asystent Gabos

Asystent Gabos

Innowacyjny system pełniący rolę komunikatora medycznego, podwyższa komfort pobytu pacjenta

e-Gabinet

e-Gabinet

Rozwiązanie umożliwiające korzystanie z oferty usług medycznych pacjentom bez wychodzenia z domu.

WMS

Modułowość rozwiązania

Dzięki modułowej budowie WMS może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb placówek medycznych. WMS jest otwarty na integrację z systemami innych producentów. Gabos Software prowadzi pełne wsparcie techniczne i merytoryczne dla rozwiązania WMS.

WMS

Case Study

Dedykowana aplikacja

Zarządzanie automatyzacją i aktualizacjami

Jako producent oprogramowania dla służby zdrowia stanęliśmy przed problemem jak licencjonować produkty i automatyzować proces aktualizacji systemów wraz z rosnącą liczbą klientów.

Bazy danych

Monitorowanie zmian danych medycznych

W okresie obowiązywania ustawy RODO stanęliśmy przed wyzwaniem zintegrowania z już funkcjonującym systemem medycznym bez utraty wydajności i funkcjonalności mechanizmu umożliwiającego monitorowanie zmian danych medycznych.