Cel projektu

Opracowanie oprogramowania- komunikatora medycznego, którego stosowanie podniesie komfort pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym poprzez optymalizację procesu komunikacji pomiędzy personelem medycznym, administracyjnym i pacjentem.

Planowane efekty

Komunikator medyczny ma umożliwić zapewnienie jak najlepszej opieki nad chorymi znajdującymi się na oddziale szpitalnym oraz podniesienie ich komfortu. System stanowić będzie komplementarny element oprogramowania HIS stosowanego obecnie w szpitalach. Podstawowym wyzwaniem badawczym będzie opracowanie adaptacyjnego/samouczącego algorytmu optymalizującego wykorzystanie zasobów osobowych personelu szpitala w ujęciu hierarchicznym, zgłaszanej przez chorych lub personel potrzeby oraz dynamicznie zmieniających się i przypisywanych im na bieżąco zadań, celem uzyskania jak najszybszego rozwiązania zgłaszanego problemu poprzez dobór dostępnego, adekwatnego do sytuacji personelu. W następnej kolejności prace będą obejmowały opracowanie stanowiska badawczego umożliwiającego przetestowanie algorytmu w warunkach laboratoryjnych. Wynikiem prac B+R będzie prototypowy system, który zostanie przetestowany w warunkach operacyjnych.

Wartość projektu: 1 827 263,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 067 723,27 zł

Wartość projektu: 1 827 263,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 067 723,27 zł