Projekty

Komunikator medyczny

Projekt MOSCATI

Opracowanie oprogramowania- komunikatora medycznego, którego stosowanie podniesie komfort pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym poprzez optymalizację procesu komunikacji pomiędzy personelem medycznym, administracyjnym i pacjentem.

Telemonitoring

Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Firma GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. nawiązały współpracę na rzecz realizacji projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Inteligentny Asystent Lekarza

Projekt SKRYBA

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w konsorcjum z Partnerami WASKO S.A. oraz Centrum Medyczne Gabos Sp. z o.o.