Tomasz Mroczek

Prezes Zarządu

Tomasz Mroczek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończonej na kierunku „Finanse i Rachunkowość” ze specjalizacjami „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz „Bankowość”.

Związany jest z Grupą Kapitałową WASKO od 2010 roku, gdzie początkowo odpowiedzialny był za wsparcie procesów w ramach realizacji projektów, a później samodzielne prowadzenie projektów informatycznych oraz integracyjnych. Od 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu i Serwisu, a następnie od 2017 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Serwisu. Obecnie, od 2019 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Usług Teleinformatycznych w spółce WASKO S.A.

Od 3 kwietnia 2023 Pan Tomasz Mroczek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Gabos Software, a od czerwca 2023 Prezesa Zarządu.

Krzysztof Skórka

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Skórka jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończonej w 2002 r. z tytułem mgr inż. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki o kierunku „Informatyka” oraz specjalizacji „Sieci komputerowe i bazy danych”.

Pan Krzysztof Skórka jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od 2002 roku, kiedy został zatrudniony na stanowisku programisty. Od 2009 r. roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki, od 2010 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, a od 2012 r. Dyrektora Pionu Systemu Telekomunikacyjnych.

Następnie w latach 2015 – 2020 zarządzał Departamentem Systemów Informatycznych.

Aktualnie Krzysztof Skórka pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Automatyki i Telematyki w spółce WASKO S.A, gdzie odpowiada za wytwarzanie oprogramowania dla sektora usług przemysłowych i transportowych oraz na stanowisku Dyrektora Departamentu Systemów Dedykowanych w spółce Gabos Software.

Od stycznia 2023 roku Pan Krzysztof Skórka pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Gabos Software.