Gabos Software jako wieloletni partner i sponsor działań o charakterze szerzenia wiedzy na szerokim forum służby zdrowia, uczestniczył w ”Ogólnopolskiej konferencji rehabilitacyjnej” organizowanej przez Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Konferencja pod hasłem: „Z rehabilitacją do zdrowia” odbyła się w dniach 20-21 kwietnia 2023.

Głównym celem konferencji było zapoznanie uczestników – lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki z najnowszymi zasadami i osiągnięciami rehabilitacji dzieci i dorosłych. Tematyka konferencji obejmowała szeroki zakres rehabilitacji w schorzeniach neurologicznych i kardiologicznych. Przedstawiane były najnowsze metody terapeutyczne i programy leczniczo-rehabilitacyjne , miedzy innymi zastosowanie terapii konopnej w rehabilitacji, leczenie spastyczności toksyną botulinową czy rehabilitacja kończyn górnych z wykorzystaniem biofeedbacku i wirtualnej rzeczywistości. W ramach konferencji była możliwość udziału w warsztatach mających charakter praktyczny.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu.