Pragniemy poinformować, iż dnia 30.09.2022 r. zakończyliśmy z sukcesem projekt „Kompleksowe wdrożenie systemu e-Usług wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej do potrzeb Pacjentów Centrum Pediatrii”, otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: II Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Umowa obejmowała:

  • rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej;
  • rozbudowa obecnie używanego systemu klasy HIS o e-Usługi;
  • uruchomienie systemu przywoławczego.

Wartość projektu to prawie 2,6 mln złotych.