Pragniemy poinformować, iż w dniach 27.06.2022r. oraz 08.08.2022r.  podpisaliśmy umowy na dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz prace wdrożeniowe i szkolenia personelu Zamawiającego w ramach przetargu „Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górach Wielkich Sp. z o.o.” postępowanie realizowane ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Sprzęt zostanie dostarczony i skonfigurowany przez naszych kolegów z WASKO S.A, którzy mają wysokie kompetencje w budowaniu infrastruktury serwerowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na dostarczeniu :

  • infrastruktury teleinformatycznej;
  • systemy klasy HIS, RIS, PACS;
  • systemu klasy ERP;
  • portalu e-usług;
  • integracji z obecnie użytkowanym systemem LIS;
  • szkoleniach personelu.

Wartość zamówienia to prawie 1,5 mln złotych.

Wybór naszej oferty to uznanie wysokich kompetencji spółek z GK WASKO w tym przypadku GABOS Software i WASKO S.A w skomplikowanych projektach informatycznych w placówkach ochrony zdrowia.