Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2020 r. Gabos Software podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na wprowadzenie nowoczesnych e-usług. W ramach projektu dostarczymy niezbędną infrastrukturę sprzętową oraz wdrożymy dedykowane e-usługi zamówione przez Zamawiającego. Wartość projektu to ponad 4 mln złotych.