Konferencja Gabos Software 2022 tym razem pod hasłem „Jesteśmy z Wami dla Was, razem sięgnijmy po więcej w 2023” odbyła się w hotelu Crystal Mountain z widokiem na malowniczy krajobraz Wisły i otaczających gór. Zmieniona formuła konferencji przeprowadzonej w formie dyskusji w ramach paneli eksperckich nakreśliła dalsze potrzeby naszych klientów i przybliżyła zrozumienie i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań naszych technologicznych Partnerów. Wspólna dyskusja prowadzona przez Ekspertów i Partnerów pokazała również potencjał i możliwości technologiczne GABOS Software, zbudowane w dużej mierze na podstawie zrealizowanych projektów, w tym bardzo złożonych i skomplikowanych technologicznie.

Eksperci i Partnerzy podzielili się praktycznym podejściem do planowania, realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z dotacji unijnych w jednostkach medycznych w szerokich aspektach.

Dziękujemy wszystkim Gościom i Partnerom za miłą atmosferę i serdecznie zapraszamy za rok.

Film z wydarzenia: