Niniejszym informujemy, iż w dniu 1.12.2021 r. podpisaliśmy umowę na dostawę  sprzętu informatycznego ( serwery, macierz, UPS, przełączniki, urządzenia do backupu) , dostawę oprogramowania ( m.in. e-usługi, EDM, systemu operacyjnego i wirtualizacyjnego oraz oprogramowania do backupu) oraz prace wdrożeniowe i szkolenia personelu Zamawiającego, mające na celu wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych służących poprawie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Sprzęt zostanie dostarczony i skonfigurowany przez naszych kolegów z WASKO S.A, którzy mają wysokie kompetencje w budowaniu infrastruktury serwerowej.

Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu  pn. “Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia dla ZOZ Kłobuck” , otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie , dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie prac polegających na scentralizowaniu systemu medycznego czyli połączeniu wszystkich lokalnych baz danych medycznych z bazą danych znajdującą się w serwerowni w lokalizacji Kłobuck oraz budowę klastra niezawodnościowego. W ramach prac związanych z centralizacją infrastruktury informatycznej dla użytkowników pracujących poza lokalizacją w Kłobucku (docelowe miejsce nowych urządzeń serwerowych) przewidziana jest praca z wykorzystaniem technologii zdalnych pulpitów. Rozwiązanie będzie bazowało na środowisku tzw. prywatnej chmury obliczeniowej.

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia ZOZ Kłobuck otrzyma jeden Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) posiadający nowe funkcjonalności systemu HIS, działający na bazie danych wspólnej dla wszystkich 28 placówek. Wartość zamówienia to prawie 2 mln złotych.

Wybór naszej oferty to uznanie wysokich kompetencji spółek z GK WASKO w tym przypadku GABOS Software i WASKO S.A w skomplikowanych projektach informatycznych w placówkach ochrony zdrowia.