Niniejszym informujemy, iż w dniu 17.01.2022 r. podpisaliśmy umowę na dostawę  sprzętu informatycznego, dostawę oprogramowania oraz prace wdrożeniowe i szkolenia personelu Zamawiającego, mające na celu wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych służących poprawie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia Śląskiego Centrum Reumatologii w Ustroniu.

Sprzęt zostanie dostarczony i skonfigurowany przez naszych kolegów z WASKO S.A, którzy mają wysokie kompetencje w budowaniu infrastruktury serwerowej.

Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu  pn. „Cyfrowe usługi publiczne z obszaru e-zdrowia w Centrum Reumatologii Sp. z o.o.” , otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie , dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie prac polegających na rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej a także obecnie używanego systemu klasy HIS o e-Usługi.

Wartość zamówienia to prawie 2 mln złotych.

Wybór naszej oferty to uznanie wysokich kompetencji spółek z GK WASKO w tym przypadku GABOS Software i WASKO S.A w skomplikowanych projektach informatycznych w placówkach ochrony zdrowia.