Miło nam poinformować, iż dnia 18.10.2022 r. zakończyliśmy z sukcesem projekt w SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022 dla osi priorytetowej: VII. Sprawne usługi publiczne, dla działania: 7.1. Rozwój e-społeczeństwa.

Umowa obejmowała:

  • dostarczenie infrastruktury teleinformatycznej;
  • wdrożenie systemów klasy HIS, RIS, LIS;
  • ucyfrowienie RTG;
  • szkolenie personelu.

Wartość projektu to prawie 2 mln złotych.