Jest nam miło poinformować, że w dniu 23 lutego 2022 r.  podpisaliśmy umowy na „Dostawę oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED” z 15 niżej wymienionymi jednostkami:

 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku,
 2. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
 3. Katowickim Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach,
 4. Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie,
 5. Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu,
 6. Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej,
 7. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie,
 8. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
 9. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu,
 10. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 11. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
 12. Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 13. Górnośląskim Centrum Medycznym im. Leszka Gieca, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 14. Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,
 15. Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Łączna wartość umów wynosi  ponad 5,5 mln złotych.

Platforma regionalna e-CareMed zbudowana będzie ze współpracujących ze sobą rozproszonych geograficznie OSK odpowiadających za:

 • wewnętrzną regionalną wymianę informacji,
 • wymianę z systemem centralnym P1,
 • komunikację z zewnętrznymi systemami podmiotów medycznych nie posiadających OSK,
 • wymianę informacji z lokalnym systemem informatycznym w podmiocie leczniczym za pośrednictwem bramki komunikacyjnej,
 • komunikację z pacjentem.