Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 maja 2021. Gabos Software Sp z O.O. podpisała umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dotyczącą realizacji projektu pn. „SKRYBA – Inteligentny Asystent Lekarza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Projekt realizowany będzie w konsorcjum z Partnerami WASKO S.A. oraz Centrum Medyczne Gabos Sp z O.O. a przedmiotem jego realizacji jest opracowanie innowacyjnego niedostępnego na rynku systemu wspomagającego tworzenie dokumentacji medycznej na podstawie danych wyekstrahowanych z rozmowy w trakcie prowadzania w rutynowy sposób procesu leczenia.

Planowana wartość realizacji projektu to 4 191 162,03 zł a wartość przyznanego dofinansowania to  2 248 315,55 zł