Pragniemy poinformować, że dnia 1 lutego 2022 r. podpisaliśmy umowę w ramach realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” RPWM.03.02.00-28-0018/20-00 projekt realizowany ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” Działanie 3.2 E-zdrowie..

Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie prac polegających na dostarczeniu:

  • systemu klasy HIS, RIS, PACS, LIS;
  • systemu klasy ERP;
  • szkoleniach personelu.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych, poprawa jakości świadczonych usług, zwiększenie szans w dostępie do e-usług medycznych na obszarach wiejskich jak również optymalizacja organizacji pracy „Pro – Medica” w Ełku.

Wartość zamówienia to ponad 2 mln złotych.