Miło nam poinformować, iż dnia 12.05.2022 r. podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu informatycznego, rozbudowę oprogramowania oraz prace wdrożeniowe i szkolenia personelu Zamawiającego, mające na celu wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych służących poprawie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Sprzęt zostanie dostarczony i skonfigurowany przez naszych kolegów z WASKO S.A, którzy mają wysokie kompetencje w budowaniu infrastruktury serwerowej.

Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu  pn. „Kompleksowe wdrożenie systemu e-Usług wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej do potrzeb pacjentów Centrum Pediatrii” , otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie , dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na :

  • rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej;
  • rozbudowie obecnie używanego systemu klasy HIS o e-Usługi;
  • uruchomieniu systemu przywoławczego.

Wartość zamówienia to prawie 2,6 mln złotych.

Wybór naszej oferty to uznanie wysokich kompetencji spółek z GK WASKO w tym przypadku GABOS Software i WASKO S.A w skomplikowanych projektach informatycznych w placówkach ochrony zdrowia.