Jest nam niezmiernie miło poinformować o podpisaniu w dniu 28.09. 2021 kolejnej umowy w województwie podkarpackim z Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ  w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych, a także zakup sprzętu komputerowego i serwerowego niezbędnego do uruchomienia e-usług. Projekt swoim zakresem obejmuje również integrację z PSIM/RCIM.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie w PCM Rzeszów SP ZOZ i zaoferowanie pacjentom nowoczesnych e-usług zdrowotnych. W ramach zamówienia zostanie również wdrożone oprogramowanie administracyjne i analityczne, w tym ponad 300 raportów które pozwolą na optymalizacje procesów wewnątrz placówki.

Wdrożenie tak rozbudowanej części analitycznej jest potwierdzenie wysokich kompetencji Gabos Software w zakresie szeroko rozumianej analityki w podmiotach leczniczych. Wartość projektu to ponad 4,5 mln złotych